Ontdek

Ontdek Landerij VanTosse


Op allerlei manieren kun je op de Landerij VanTosse lokaal geteeld voedsel ontdekken, proeven en het landschap beleven. Hier kun je zien waar de spelt voor je brood groeit, gerst en hop voor je bier en cranberries voor een speciaal ijsje. Je kunt paddenstoelen zoeken in houtwallen, fruit plukken langs de fruitallee en bessen in de bosranden. Of werk je liever mee aan de ontwikkeling van dit stadsrand-landbouwproject?

 

De Landerij VanTosse omvat een gebied van 70 ha in het gebied Stelt-Elzen ten zuiden van Oss, de noordelijke begrenzing van natuurgebied de Maashorst. Het oude, grotendeels ongeschonden kampenlandschap met kleine akkers, hakhoutbosjes en houtwallen leent zich voor urenlang struinen langs korenvelden met bloeiende akkerranden, bloemrijke hooilandjes, poelen en fraaie bosranden.

Het kloppend hart van de Landerij VanTosse is de Tuinderij VanTosse aan het Laantje van Cumberland.

Vrij toegankelijk

De Landerij VanTosse is een vrij toegankelijk gebied. Er zijn speciale fiets- en wandelroutes uitgezet. Wij wensen je veel plezier toe op je ontdekkingstocht.


Agenda 

Iedere tweede maandag van de maand | Groen & GezondHerinneringsbos vol

Het VanTosse herinneringsbos is momenteel vol geplant. Dit betekent dat nieuwe aanvragen helaas niet behandeld kunnen worden. We zijn bezig om het ernaast gelegen perceel er bij te betrekken, maar daarvoor is toestemming van de gemeente Oss vereist. De procedure hiervoor is opgestart. Zodra er meer duidelijkheid is maken we dit bekend.