Nieuws 2023

Nieuws 2023 (onder constructie)

Slechte cranberryoogst
Ooit 1.500 kilo cranberries geoogst, dit jaar nog geen 100 kilo. En dan maar zoeken naar oorzaken: te veel gras en onkruid, planten in het veld uitgeput, bemesting? De teelthandleiding (die deels tot stand is gekomen door samenwerking van ons met de WUR) er ook maar weer eens op nageslagen en eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we niet zoveel verkeerd hebben gedaan.


Wat ging er fout

Dus blijft er maar een belangrijke factor over: het weer. Misschien gemakkelijk om daar alles op te schuiven, maar we moeten wel erkennen dat we te maken hebben gehad met een paar nogal extreme seizoenen. Een grote klap heeft het veld gehad in het voorjaar van 2020, toen de regen van maart tot ver in juni uitbleef en we te maken kregen met, voor die periode, extreem hoge temperaturen, juist toen de planten aan de groei gingen. De schade hiervan was direct zichtbaar, veel verbrande planten, die daarna niet meer herstelden. Ook toen was de oogst veel minder, maar toch nog ca 400 kilo.

Het jaar daarop was heel anders, heel veel regen eind juni/begin juli (overstromingen in Duitsland en Limburg!) en we zagen de planten zienderogen herstellen. Alleen: veel groei, maar weinig bloemen (verklaarbaar, planten investeerden in groei en niet in bloei) en ook dus een tegenvallende oogst.

En toen kwam afgelopen zomer er bovenop. Alles wat enigszins aan het herstellen was ging verloren, opengevallen plekken werden overwoekerd door gras dat beter droogte kon hebben en het gevolg was dus de schrale oogst.


Beregening

Maar we konden toch beregenen? Jawel, een prima watersysteem, maar wel met een benzinepomp. Die feitelijk elke dag zou moeten draaien tijdens de droge tijd. Even rekenen: 10 liter benzine per dag x 8 dagen x zeker 10 weken kwam al gauw uit op 10 x 2,50 x 8 x 10 = 2000 euro! Onhaalbaar dus, waardoor we ons moesten beperken tot het in leven houden van de planten door maximaal twee dagen per week te beregenen. Met bovengenoemde oogst als resultaat.

Reden voor ons om ook hier, evenals op het hopveld, te gaan kijken naar een alternatieve beregening met inzet van zonnepanelen. Inmiddels is er zowel door onze technische dienst als door een stagiair (studierichting duurzame leefomgeving) een ontwerp gemaakt dat we deze winter gaan uitwerken. We houden jullie op de hoogte van deze ontwikkeling.

Herinneringsbos in Stelt nu echt vol

 Dit najaar zijn we aan het eind van de mogelijkheden gekomen om herinneringsbomen te kunnen planten. We hebben nog ca. 25 aanvragen kunnen honoreren, maar daarmee is alle beschikbare ruimte opgevuld. Heel jammer, want we hadden het graag nog meer mensen gegund, want de belangstelling is groot.

Belangstellenden voor een herinneringsboom kunnen ook contact opnemen met Stichting Arboretum en natuurbeleving (SANG) in Geffen, wellicht dat daar nog mogelijkheden zijn.

Ondertussen zijn we wel aan het kijken naar andere mogelijkheden voor de aanleg van een herinneringsbos in de gemeente Oss. We zijn daarover met de gemeente in gesprek.

 Nieuwe aanplant

Een jaarlijks terugkerende winterbezigheid is het aanplanten van nieuwe bomen en struiken in de gemeente Oss. In vorige jaren is er veel aangeplant in de Zuidelijke Geledingszone in het kader van het project “Landerij VanTosse” (2014-2018), het project “Landschapsinrichting Geffen-Oss” (2018-2021) en het project “Lithoijen in Vogelvlucht” (2021).

Momenteel staan er weer zo’n 13.000 bomen en struiken opgekuild in de Tuinderij VanTosse, die de komende winter op diverse plaatsen in Oss worden geplant. Een belangrijk deel (ca 5000 stuks) is bestemd voor het landschapsinrichtingsplan “Overwal in Vogelvlucht”, wat het gehele traject langs de Maasdijk van Lith tot Maren-Kessel omvat. De overige worden geplant in Lithoijen, het Geffens Veld en de Landerij VanTosse, deels als inboet (vervanging) en deels als aanvulling van bestaande landschapselementen als houtsingels, het voedselbos, heggen en fruitwallen.